23 września br. zostaną rozpoczęte prace związane z przebudową oświetlenia ulicznego.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 23 września br. (poniedziałek) rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową oświetlenia ulicznego na dwóch ulicach:

–  3 Maja (odcinek od ul. Majkowskiej do skrzyżowania z ul. Warszawską),

–  Majkowska (odcinek al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja),

Planowany termin zakończenia robót to 12 października br. Prace będą przebiegać etapowo i spowodują miejscowe przewężenie pasa ruchu lub zajęcie chodnika (w zależności od etapu robót). W razie wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.