Kolejny etap robót związanych z przebudową ul. Ogrodowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uległ przesunięciu na dzień 12 stycznia

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że zaplanowany na dzień 8 stycznia br. (piątek) kolejny etap robót związanych z przebudową ul. Ogrodowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uległ przesunięciu na dzień 12 stycznia br. (wtorek).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Termin wykonania robót może ulec dalszej zmianie w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zmiana nazwy na Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr XXXII/481/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, z dniem 1 stycznia 2021 r. zmienia się nazwa jednostki z : „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu” na: „Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu”. Dotychczasowy adres, numer NIP, numer Regon oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Ponadto, wraz ze zmianą nazwy jednostki z dniem 1 stycznia 2021 r. kompetencje z zakresu realizacji zadań dot. publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego (wydawania licencji, zaświadczeń, zezwoleń) oraz usuwania pojazdów z drogi i umieszczania ich na parkingu strzeżonym przejmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza.

W/w uchwała wraz ze statutem Zarządu Dróg Miejskich jest dostępna pod adresem: https://bip.kalisz.pl/uchwaly/2020_32_481.pdf