W dniach 28-31 grudnia br. prowadzone będą prace w obrębie skrzyżowania z ul. Fabryczna/Kościuszki.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniach 28-31 grudnia br. prowadzone będą prace związane z budową przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Śródmiejskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Fabryczna/Kościuszki.

Pierwszy etap obejmie wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej po prawej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od strony Rogatki) przy jednoczesnym zamknięciu połączenia ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Drugi etap obejmie wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej po lewej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od strony Rogatki) oraz na ul. Kościuszki przy utrzymaniu zamknięcia połączenia ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Na czas obu powyższych etapów robót ul. Fabryczna na odcinku pomiędzy ul. Joselewicza a ul. Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu (tzw. ślepą) i obowiązywał będzie na niej ruch dwukierunkowy. Wyznaczone zostaną również stosowne objazdy od strony ul. Czaszkowskiej i ul. Zacisze.

W ostatnim etapie prace prowadzone będą po prawej stronie ul. Kościuszki. Ruch kołowy będzie utrzymany. Otwarte zostanie również połączenie ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Całość robót będzie prowadzona przy utrzymaniu ruch kołowego i pieszego w ul. Śródmiejskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap prac związanych z rozbudową ul. Ogrodowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z rozbudową ul. Ogrodowej.

W tym etapie prace prowadzone będą na odcinku od posesji przy ul. Ogrodowej 26 do posesji przy ul. Ogrodowej 22. Na czas robót  wprowadzone zostaną następujące zmiany                     w organizacji ruchu:

  1. odcinek ul. Ogrodowej objęty robotami zostanie wyłączony z ruchu kołowego,
  2. dojazd do nieruchomości przy ul. Ogrodowej 23 i 23A możliwy będzie wyłącznie od strony al. Wojska Polskiego – przez teren Centrum Handlowego „Bursztyn” (bez możliwości parkowania na terenie C.H. „Bursztyn”),
  3. przywrócona zostanie możliwość wjazdu na teren osiedla Ogrody od strony ul. Rycerskiej (skrzyżowanie ul. Rycerska/Ogrodowa zostanie przywrócone dla ruchu kołowego),
  4. odcinki ul. Ogrodowej pomiędzy ul. Rycerską a posesją ul. Ogrodowa 26, a także pomiędzy al. Wojska Polskiego a posesją ul. Ogrodowa 22 będą drogami bez przejazdu tzw. „ślepymi”.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Budowa ul. Pogodnej – etap III

Budowa ul. Pogodnej – etap III

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową
nr 35/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2020 roku w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 250 mb ulicy Pogodnej (odc. dł. 250 mb od ul. Dalekiej do dz. nr 269). Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym oraz rowy odparowujące bezodpływowe.

Okres realizacji prac budowlanych: 14.10.2020r. – 14.11.2020r.

Całkowita wartość zadania: 220 594,52 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 37 500,00 zł

Wkład własny: 183 094,52 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Przerwa w działaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legionów – Nowy Świat – Ułańska.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 9 grudnia br. (środa) między godziną 08.00 a 13.00 nastąpi przerwa w działaniu sygnalizacji  świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legionów – Nowy Świat – Ułańska.

Powyższe związane jest z planowanymi przez firmę Energa pracami na linii zasilającej stację transformatorową, z której zasilana jest sygnalizacja świetlna. 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie prowadzonych prac.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Szanowni Państwo,

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska rozpoczęło prace nad „Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (ang. SUMP), w którym niezwykle ważna od samego początku jest partycypacja społeczna. Dlatego też w pierwszej kolejności chcielibyśmy poznać opinię mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie transportu, ochrony środowiska i zapewnienia lepszej jakości życia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej ww. potrzeb oraz rekrutacji do warsztatów online, które zaplanowane są na 8 grudnia br.

Szczegółowe informacje o warsztatach, link do spotkania oraz godzina rozpoczęcia warsztatów zostanie przekazana bezpośrednio osobom, które będą brały udział w spotkaniu.

Aby wziąć udział w warsztacie, należy podczas wypełniania ankiety podać adres mailowy lub numer telefonu.

Prosimy o zgłoszenia do dnia 7 grudnia br.

Link do ankiety: https://www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/24110/

Link do informacji na stronie SAKO: http://sako-info.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-wypelnij-ankiete/  

Zależy nam na poznaniu opinii jak największej liczby mieszkańców z terenu AKO.

Wypełnij ankietę – Twój głos ma znaczenie!

7 grudnia rozpoczną się roboty związane z budową sieci wodociągowe w ul. Wąskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 7 grudnia br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z budową sieci wodociągowe w ul. Wąskiej na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Młynarską.

Prace będą prowadzone etapowo. W I etapie robót prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Wąskiej z ul. Polną. W miejscu robót jezdnia ulicy Polnej zostanie przewężona do jednego pasa ruchu. W dalszych etapach prace prowadzone będą w ul. Wąskiej, która będzie odcinkowo wyłączana z ruchu kołowego i będzie ulicą bez przejazdu tzw. ślepą. Utrzymany będzie ruch kołowy i peszy zarówno od strony ul. Polnej jak i ul. Młynarskiej, jednakże wyłącznie na odcinkach ulicy nie objętych robotami w danym etapie. z możliwością wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zamknięty zostanie przejazd ul. Fabryczną od strony skrzyżowania z ul. Joselewicza w kierunku ul. Śródmiejskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od dnia 27 listopada (piątek) od godz. 18.00 do 30 listopada (poniedziałek) do godz. 6.00 zamknięty zostanie przejazd ul. Fabryczną od strony skrzyżowania z ul. Joselewicza w kierunku ul. Śródmiejskiej.

Na czas realizacji robót, dojazd do zamkniętego odcinka ul. Fabrycznej (tj. pomiędzy ul. Joselewicza a ul. Śródmiejską) umożliwiony zostanie od strony ul. Śródmiejskiej. Na ww. odcinku ul. Fabrycznej zostanie tymczasowo wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty związane z budową przyłącza hydrantowego w obrębie skrzyżowania ul. Cegielnianej z ul. Asnyka

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 24 listopada  br. (wtorek) rozpoczną się roboty związane z budową przyłącza hydrantowego w obrębie skrzyżowania ul. Cegielnianej z ul. Asnyka.

Roboty prowadzone będą na ww. skrzyżowaniu oraz na około 50 m odcinku ul. Cegielnianej (od strony ul. Ostrowskiej). Z uwagi na lokalizację przyłącza hydrantowego w jezdni ul. Cegielnianej, na czas realizacji robót na odcinku objętym robotami zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w kierunku ul. Asnyka).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przebiegającej przy targowisku „Dobrzec”

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z dniem 23 listopada br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przebiegającej przy targowisku „Dobrzec” na terenie osiedla Dobrzec.

Robotami objęty zostanie odcinek od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na czas realizacji robót na ww. odcinku objętym robotami zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.