Utrudnienia drogowe

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej, w ul. Mariańskiej oraz ul. Łaziennej wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i parkowaniu pojazdów, a mianowicie:

•  w dniach 14-25 września br. prace prowadzone będą w ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Sukienniczej). Wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym, ale przejezdność obu ulic zostanie utrzymana. Na czas robót obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów na obu ww. ulicach.

• w dniach 16-25 września br. prace prowadzone będą w ul. Łaziennej (na odcinku od ul. ul. Sukienniczej do Parku Miejskiego). Wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym, ale przejezdność ul. Łaziennej zostanie utrzymana. Parkowanie będzie odbywało się bez zmian.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ciągu ul. Podmiejskiej od 10 do 12 września

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, od dnia 10 września (czwartek) do dnia 12 września (sobota) włącznie ruch kołowy w ciągu ul. Podmiejskiej w obrębie prowadzonych robót odbywał się będzie wahadłowo i regulowany będzie przez sygnalizację świetlną.

Prosimy o ostrożną jazdę. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

II etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Piskorzewskiej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 10 września br. (czwartek) rozpocznie się II etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Piskorzewskiej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W drugim etapie robót prace prowadzone będą na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Parczewskiego. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Prace obejmą również przebudowę chodników, które będą realizowane po kolei – najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie ul. Piskorzewskiej (patrząc od ul. Garbarskiej).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

II etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Zamkowej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 10 września br. (czwartek) rozpocznie się II etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Zamkowej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W drugim etapie robót prace prowadzone będą na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Chodyńskiego. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Dojazd do dalszego odcinka ul. Zamkowej wyznaczony będzie przez ul. Grodzką i ul. Chodyńskiego, na której zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu kołowego oraz wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów. Prace obejmą również przebudowę chodników, które będą realizowane po kolei – najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie ul. Zamkowej (patrząc od ul. Grodzkiej).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Łódzkiej i Sportowej w dniu 3 września.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 3 września br. na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 odbędzie się współorganizowany przez Miasto Kalisz mecz piłki nożnej Reprezentacji Polski U-19 oraz Reprezentacji Niemiec U-19.

Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę autokarów, w godzinach od 11:00 do 18:00 wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe dla autokarów:

  • na ul. Łódzkiej (na wysokości Stadionu Miejskiego) – na zewnętrznych pasach ruchu po obu stronach ulicy,
  • na ul. Sportowej (na odcinku od ul. Wał Jagielloński do zjazdu na parking sklepu Dino) – na prawym pasie ruchu patrząc od Aquaparku.

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające z tego utrudnienia.

Święto Ulicy Niecałej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. „Święto Ulicy Niecałej”, w dniu 5 września br. (sobota) ul. Niecała wyłączona zostanie z ruchu kołowego oraz obowiązywał będzie na całej jej długości zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające z tego utrudnienia.

Więcej o: Dodatkowe autobusy na wybranych kursach od 1 września

Dodatkowe autobusy na wybranych kursach od 1 września

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego oraz obowiązujące nadal ograniczenia liczby pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej, spowodowane zapobieganiem rozprzestrzenia się koronawirusa, od dnia 1 września br. w dni robocze niżej wymienione kursy obsługiwane będą przez dwa autobusy.

Linia Z przystanku Godzina Do przystanku Godzina
11 Wyszyńskiego Słoneczna 06:34 Lubelska Winiary 07:14
3C Wyszyńskiego Słoneczna 07:09 Częstochowska WSK 07:44
15 Skalmierzyce 07:15 Plac Jana Pawła II 07:44
11 Lubelska Winiary 07:29 Wyszyńskiego Słoneczna 08:10
1 Babina 07:43 Wyszyńskiego Słoneczna 08:03
3D Częstochowska WSK 08:07 Wyszyńskiego Słoneczna 08:39
11 Wyszyńskiego Słoneczna 13:04 Łódzka Winiary Fabryka 13:35
3B Wyszyńskiego Słoneczna 13:09 Częstochowska WSK 13:44
3C Wyszyńskiego Słoneczna 13:19 Częstochowska WSK 13:54
1A Wyszyńskiego Słoneczna 13:44 Łódzka Winiary Fabryka 14:17
3A Częstochowska Szkoła 13:57 Wyszyńskiego Słoneczna 14:26
11 Łódzka Winiary Fabryka 14:14 Wyszyńskiego Słoneczna 14:45
1A Łódzka Winiary Fabryka 14:24 Wyszyńskiego Słoneczna 14:53
3A Częstochowska Szkoła 14:57 Wyszyńskiego Słoneczna 15:26

W przypadku przepełnienia pierwszego autobusu prosimy pasażerów o korzystanie
z następnego pojazdu oraz przestrzeganie nakazu zasłaniania ust i nosa w autobusach komunikacji miejskiej.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA
na ulicy Podmiejskiej 2A, pod numerem telefonu 62 768 00 91 lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

Roboty drogowe związane z przebudową ul. Zamkowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 27 sierpnia br. (czwartek) rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Zamkowej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z ul. Zamkową i nie będzie możliwości wjazdu z ul. Zamkowej w ul. Grodzką. Dojazd do ul. Grodzkiej będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania z ul. Chodyńskiego.                   

W związku z powyższym, na czas robót w ul. Grodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chodyńskiego do I Liceum Ogólnokształcącego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów. Całość robót w tym etapie prowadzona będzie przy utrzymaniu ruchu kołowego w ul. Zamkowej.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, w dniach od 28 sierpnia br. od godz. 22.00 do dnia 31 sierpnia br. do godz. 8.00 na Placu W. Bogusławskiego  obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów. 

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty gwarancyjne przy włazach studni kanalizacji deszczowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 24 sierpnia br. (poniedziałek) w godzinach porannych rozpoczną się roboty gwarancyjne przy włazach studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na skrajnym pasie ruchu ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Miłą a ul. Łęgową (jadać w kierunku Centrum).

Na czas robót konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego ww. odcinka pasa ruchu. Planowane zakończenie robót to 28 sierpnia (piątek).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.  Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niegodności w trakcie prowadzonych prac.