Bieg Ptolemeusza – zmiany

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że na wniosek Ośrodka, Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, będącego organizatorem przedmiotowego wydarzenia, zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegów towarzyszących na ulicach:

  • Śródmiejskiej (na odcinku od ul. Kościuszki do Al. Wolności),
  • al. Wolności,
  • Częstochowskiej (na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza),

ulega zmianie i nastąpi w godz. od 7:00 do godz. 15:00 (było od 8:00 do 14:30).