Remont Alei Wojska Polskiego

W dniu wczorajszym przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji przekazali teren budowy Alei Wojska Polskiego (odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica).

Już od najbliższego wtorku od godz. 20.30, firma PBD SA., która jest generalnym wykonawcą tego zadania, rozpocznie prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacja ruchu.

W pierwszym etapie roboty prowadzone będą na prawej jezdni al. Wojska Polskiego (patrząc od strony CH Kalinka) na odcinku od ul. Serbinowskiej do skrzyżowania z ul. Widok włącznie.
W tym czasie jezdnia będzie całkowicie zamknięta. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.

Wlot ul. Widok w al. Wojska Polskiego od strony ul. Polnej będzie zamknięty, natomiast wyjazd z ul. Widok w al. Wojska Polskiego od strony ul. Mickiewicza możliwy będzie wyłącznie
w prawo lub w lewo.

Na czas prowadzonych robót przejazd odcinkiem al. Wojska Polskiego od Ronda Westerplatte do skrzyżowania z ul. Majkowską dopuszczony zostanie  wyłącznie dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz autobusów komunikacji zbiorowej.

Dla samochodów o d.m.c. powyżej 3,5 t wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego i Majkowską.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

dav