Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ułańskiej 2/4.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 27 czerwca (sobota) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadziło będzie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Ułańskiej 2/4.

Prace prowadzone będą przy połówkowym zajęciu szerokości jezdni (metodą dwa razy do połowy jezdni) – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego, regulowanego ręcznie przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.