Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 29 lipca br. (środa) rozpoczną się roboty budowlane związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace będą przebiegać etapowo. W pierwszym etapie robót nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską.

Całość robót w tym etapie prowadzona będzie przy utrzymaniu dwukierunkowego ruchu kołowego w ul. Podmiejskiej.

W ul. Podmiejskiej od strony ul. Dobrzeckiej zostanie wyłączona z ruchu zatoka autobusowa. Równolegle z prowadzonymi pracami na skrzyżowaniu, prowadzone będą prace związane z budową nowej zatoki autobusowej w ul. Podmiejskiej od strony Ronda Westerplatte – po przeciwnej stronie wjazdu do sklepu Biedronka.

Ze względu na zakres prowadzonych robót wyłączone zostaną całkowicie z ruchu pieszych chodniki i przejścia dla pieszych na wlocie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Podmiejską.

W związku z zamknięciem połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską, wyznaczone zostaną stosowne objazdy dla pojazdów samochodowych, w tym autobusów komunikacji miejskiej:

  • dojazd do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od strony Ronda Westerplatte wyznaczony zostanie przez al. Wojska Polskiego i drogę przebiegającą przy targowisku,
  • dojazd do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od strony ul. Ronda Dobrzec wyznaczony zostanie przez ul. Dobrzecką i ul. Aliny Szapocznikow,
  • dojazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do ul. Podmiejskiej wyznaczony zostanie przez drogę przebiegającą przy targowisku, al. Wojska Polskiego oraz Rondo Westerplatte,

W trakcie realizacji robót wyznaczony zostanie tymczasowy przystanek na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – po prawej stronie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą przebiegającą przy targowisku a drogą przebiegającą przy Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.