Całkowite wyłączenie z ruchu kołowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lubelskiej w Kaliszu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 6 maja br. od godz. 8.00 do 10 maja br. do godz. 18.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lubelskiej w Kaliszu.

Na czas trwania robót wyznaczony został objazd przez miejscowość Trojanów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.