Dworzec autobusowy

Lokalizacja Dworca autobusowego 

ul. Podmiejska 2A

62-800 Kalisz

Telefon do dyżurnego ruchu +48 632 768 00 80

Zasady i warunki korzystania z dworca autobusowego którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kalisz Sp. z o.o. (PKS) są ustalone w drodze negocjacji o których mowa w art. 16 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

Z poniższych przystanków mogą korzystać przewoźnicy oraz operatorzy, którzy uzyskali zgodę właściciela lub zarządzającego.

  • Przystanki międzynarodowy na terenie Dworca Autobusowego w Kaliszu – właściciel / zarządzający – PKS w Kaliszu Sp. z .o.o.
  • Stanowiska odjazdowe na terenie Dworca Autobusowego w Kaliszu – właściciel / zarządzający – PKS w Kaliszu Sp. z .o.o.

Opłata za korzystanie dla autobusów komunikacji krajowej i międzynarodowej:

  • jednorazowy wjazd – 15 zł brutto,
  • abonament – cena negocjowania z firma PKS.

Miejsce załatwienia sprawy:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz
Tel. +48 62 768 00 00
email: sekretariat@pks.kalisz.pl

Złożenie dokumentów: siedziba PKS lub na dworcu autobusowym
Odbiór dokumentów: siedziba PKS lub na dworcu autobusowym

Do wniosku o stałe zezwolenie wymagane jest załączenie rozkładu jazdy dla autobusów które będą korzystać z dworca.