Działania artystyczne organizowane w ramach „MultiArtu”

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z działaniami artystycznymi organizowanymi przez Urząd Miejski w Kaliszu w ramach „MultiArtu”, w dniu 1 września br. (niedziela) od godz. 10.00 do godz. 20.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego odcinka ul. Piskorzewskiej od Głównego Rynku do ul. Garbarskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy