Informacja o zadaniach inwestycyjnych przygotowanych do realizacji.