Jak zgłosić awarię roweru miejskiego?

Wszelkie awarie rowerów miejskich można zgłaszać na trzy sposoby:

dzwoniąc pod numer 62 584 25 25, za pośrednictwem aplikacji na smartfony

„nextbike” oraz wysyłając zgłoszenie pod adres mailowy

bok@kaliskirowermiejski.pl.

 

Adres elektronicznej skrzynki pocztowej oraz numer telefonu kontaktowego

Biura Obsługi Nextbike znajdują się na:

formularz kontaktowy, nr telefonu, adres skrzynki).

 

Użytkownicy, którzy mają uwagi co do decyzji firmy Nextbike S.A.,

zgodnie z regulaminem Kaliskiego Roweru Miejskiego

(https://kaliskirowermiejski.pl/regulamin/), mogą wystąpić z odwołaniem

do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, mieszczącego się

przy ulicy Złotej 43.

 

Osoba zgłaszająca reklamację jest zobowiązana podać swoje dane: imię,

nazwisko, adres, nr PESEL, nr klienta. Zgłoszenia, które nie będą

zawierały takich danych, operator może pozostawi bez odpowiedzi.