KiedyPrzyjedzie

Serwis kiedyPrzyjedzie.pl jest usługą, która wykorzystuje aplikację zainstalowaną na telefonach komórkowych kierowców umożliwiającą lokalizowanie autobusów w trakcie pracy w czasie rzeczywistym. Informacje o położeniu pojazdów lokalizowanych przez GPS przekazywane są na serwer, który następnie prognozuje godziny odjazdów autobusów z danego przystanku.

Pasażerowie mogą korzystać z serwisu poprzez:

  • stronę internetową kalisz.kiedyprzyjedzie.pl. Po otwarciu strony w oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę żądanego przystanku, jego numer lub też po powiększeniu obszaru mapy wskazać interesujący nas przystanek. Godziny odjazdów są dostępne po wciśnięciu przycisku „pokaż odjazdy”. Ikonka autobusu widniejąca w kolumnie „odjazd” oznacza, że mamy do czynienia z prognozą, uwzględniającą opóźnienia związane z aktualną sytuacją drogową. W drugiej z zakładek można z kolei znaleźć planowy rozkład jazdy.
  • uproszczoną wersję serwisu ze strony internetowej kalisz.kiedyprzyjedzie.pl, przystosowaną do przeglądania w urządzeniach mobilnych – umożliwiającą natychmiastowe uzyskanie informacji o najbliższych odjazdach. Użytkownik serwisu po wybraniu przycisku „Znajdź przystanek” zostaje przekierowany do strony zawierającej panel wyszukiwarki oraz listę wybranych przystanków. Po wprowadzeniu nazwy lub numeru przystanku ukazuje się tabela prognoz odjazdów. Ikony w kolorze zielonym przy prognozach oznaczają, iż mamy do czynienia z informacją, uwzględniającą aktualne warunki drogowe i związane z nimi opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych prognoz przyjazdów autobusów dla wybranego przystanku odbywa się automatycznie co 15 sekund (w starszych telefonach może zachodzić konieczność ręcznego odświeżania zawartości strony).
  • informacje tekstowe (SMS) o treści: pl.kp.kalisz. wysyłane pod numer 70711. Numery przystanków są dostępne w serwisie internetowym kiedyPrzyjedzie.pl. Koszt SMS Premium jest stały, niezależny od operatora i wynosi 62 grosze.
  • mobilną aplikację dla użytkowników telefonów komórkowych z systemem Windows Phone. Aby móc uzyskać do niej dostęp konieczne jest wybranie konkretnej ikonki – słupka przystankowego. Można to zrobić poprzez: wybór słupka z listy wszystkich przystanków lub wskazanie poszukiwanego słupka przystankowego na mapie. Użytkownik po wyborze słupka przystankowego otrzymuje widok wirtualnej tablicy przystankowej, prezentującej listę najbliższych odjazdów. Informację na temat pojazdów, można również uzyskać w postaci graficznej, w której aktualna lokalizacja każdego z pojazdów pokazana jest na mapie. Mobilna aplikacja pasażerska pozwala również sprawdzić teoretyczne rozkłady jazdy dla dowolnej linii i dowolnego dnia następującego do 2 tygodni licząc od dnia zapytania. Dodatkową opcją jest możliwość uruchomienia nawigacji ułatwiającej dojazd do wskazanego przystanku.

W najbliższym czasie pasażerowie otrzymają również dostęp do systemu z poziomu bezpłatnej aplikacji mobilnej, przeznaczonej dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android.

System kiedyPrzyjedzie.pl współpracuje również z tablicami informującymi o najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym. Docelowo takie tablice zostaną zainstalowane na najbardziej uczęszczanych przystankach.

Dzięki wdrożonemu serwisowi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zyskałsystem dynamicznej kontroli realizacji rozkładu jazdy. Zyskał również możliwość raportowania realizacji zadań przewozowych (z określeniem odrębnie dla każdego z kursów ujętych w rozkładzie jazdy punktualności odjazdu ze wszystkich przystanków na trasie).

Serwis umożliwia MZDiK dodatkowo dostęp do raportowania bieżącej pozycji pojazdów na mapie z 5-sekundową częstotliwością, sygnalizowania opóźnionych lub jadących przed czasem autobusów, identyfikacji pojazdów na mapie, dostępu do informacji statystycznych o międzyprzystankowych czasach przejazdów.

Informacje z systemu zostaną wykorzystane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji do usprawnienia komunikacji miejskiej. Posiadając wiedzę o bieżącym położeniu wszystkich autobusów wraz z informacją o odchyleniu w stosunku do rozkładu jazdy MZDiK będzie miał dokładne narzędzie do jego ulepszenia.

Pierwszym przewoźnikiem, któremu został udostępniony serwis do nadzoru pracy autobusów kiedyPrzyjedzie.pl, to lokalny przewoźnik Kaliskie Linie Autobusowe. System zostanie wykorzystany przez KLA przede wszystkim z myślą o poprawie punktualności i niezawodności realizacji kursów.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zapewni również informację w czasie rzeczywistym pasażerom innych przewoźników, którzy udostępnią dane wymagane do funkcjonowania systemu. Ma to na celu zbudowanie spójnego systemu informacji pasażerskiej na terenie miasta Kalisza.