Kolejny etap przebudowy ul. Piwonickiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 15 lipca br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. Piwonickiej.

W tym etapie robót prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Zagorzynek z ul. Piwonicką. Z związku z powyższym nastąpi całkowite zamkniecie dla ruchu ul. Zagorzynek  na odcinku od ul. Smolnej do ul. Piwonickiej. Dojazd do posesji znajdujących na zamkniętym odcinkiem robót możliwy będzie od strony ul. Smolnej. Przewidywany czas zakończenia tego etapu robót to 19 lipca br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.              

 Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.