Kolejny etap robót związanych z budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z dniem 22 maja br. rozpocznie się kolejny etap robót związanych z przebudową terenu pomiędzy Dworcem PKP – ul. Dworcową a Galerią Amber w ramach zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego.

Dotychczasowy zakres robót zostanie rozszerzony do połowy placu znajdującego się przed głównym wejściem dworca PKP.

Wjazd na plac i wyjazd możliwy będzie wyłącznie drogą znajdującą się na wprost wejścia do Galerii Amber.

Postój TAXI oraz wyznaczone miejsca parkingowe na pozostałej połowie placu będą funkcjonowały bez zmian.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie prowadzonych prac.