Kurs na Śródmieście – zmiany w ruchu drogowym

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez Biuro Rewitalizacji pn.

„Kurs na Śródmieście”, w sobotę 15 września zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów.

14.30 – 20.30 ulica Zamkowa, na odcinku od ul. Grodzkiej do Głównego Rynku, zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, ruch  pojazdów będzie skierowany w ul. Grodzką,

11.00 – 20.30 ulica Adama Chodyńskiego, na odcinku od ul. Biskupiej do    ul. Zamkowej, zostanie zamknięta dla ruchu kołowego,

11.00 – 20.30 w ulicy Zamkowej zostanie wprowadzony dwustronny zakaz parkowania pojazdów (na odcinku od ul. Zamkowej 16 do ul. Kanonickiej).