Od 13 listopada progi zwalniające na Lipowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że we wtorek, 13 listopada zostaną zamontowane progi zwalniające na jezdni przy ul. Lipowej 8.

Z wnioskiem o ich montaż zwróciła się Komenda Miejskiej Policji w Kaliszu, w oparciu o liczne apele mieszkańców, dyrekcji i rady rodziców Przedszkola Publicznego nr 9 oraz dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Po analizie sytuacji w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej i Handlowej, Zespół ds. organizacji ruchu, będący ciałem opiniodawczym przy Prezydencie Miasta Kalisza, podjął decyzję o zamontowaniu progów zwalniających.

Przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Handlową są szczególnie uczęszczane przez dzieci i młodzież z pobliskich szkół. Z prowadzonych obserwacji wynika, że pomimo istniejącego pełnego oznakowania poziomego i pionowego, kierowcy często nie zachowują szczególnej ostrożności i nie zwalniają przed przejściami dla pieszych.