Od dnia 13 lipca rozpoczną się prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. Franciszkańskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 13 lipca (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. Franciszkańskiej.

Prace będą przebiegać etapowo. W pierwszym etapie robót przewidziano:

– wymianę sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Świętego Stanisława. Na czas robót zostanie  zamknięty dla ruchu kołowego wskazany odcinek ulicy.

W związku z tym w ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Targowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Jednocześnie zostanie wprowadzony obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów. O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnym etapie robót będziemy informować na bieżąco. Przewidywany czas zakończenia tego etapu robót drogowych to 31 lipca br. 

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.