Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji przy ul. Ułańskiej 2/4

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 4 i 5 lipca (sobota i niedziela) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadziło będzie prace związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni po budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Ułańskiej 2/4.

Prace prowadzone będą przy połówkowym zajęciu szerokości jezdni (metodą dwa razy do połowy jezdni) – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego, regulowanego ręcznie przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.