Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

7 grudnia rozpoczną się roboty związane z budową sieci wodociągowe w ul. Wąskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 7 grudnia br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z budową sieci wodociągowe w ul. Wąskiej na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Młynarską.

Prace będą prowadzone etapowo. W I etapie robót prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Wąskiej z ul. Polną. W miejscu robót jezdnia ulicy Polnej zostanie przewężona do jednego pasa ruchu. W dalszych etapach prace prowadzone będą w ul. Wąskiej, która będzie odcinkowo wyłączana z ruchu kołowego i będzie ulicą bez przejazdu tzw. ślepą. Utrzymany będzie ruch kołowy i peszy zarówno od strony ul. Polnej jak i ul. Młynarskiej, jednakże wyłącznie na odcinkach ulicy nie objętych robotami w danym etapie. z możliwością wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zamknięty zostanie przejazd ul. Fabryczną od strony skrzyżowania z ul. Joselewicza w kierunku ul. Śródmiejskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od dnia 27 listopada (piątek) od godz. 18.00 do 30 listopada (poniedziałek) do godz. 6.00 zamknięty zostanie przejazd ul. Fabryczną od strony skrzyżowania z ul. Joselewicza w kierunku ul. Śródmiejskiej.

Na czas realizacji robót, dojazd do zamkniętego odcinka ul. Fabrycznej (tj. pomiędzy ul. Joselewicza a ul. Śródmiejską) umożliwiony zostanie od strony ul. Śródmiejskiej. Na ww. odcinku ul. Fabrycznej zostanie tymczasowo wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty związane z budową przyłącza hydrantowego w obrębie skrzyżowania ul. Cegielnianej z ul. Asnyka

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 24 listopada  br. (wtorek) rozpoczną się roboty związane z budową przyłącza hydrantowego w obrębie skrzyżowania ul. Cegielnianej z ul. Asnyka.

Roboty prowadzone będą na ww. skrzyżowaniu oraz na około 50 m odcinku ul. Cegielnianej (od strony ul. Ostrowskiej). Z uwagi na lokalizację przyłącza hydrantowego w jezdni ul. Cegielnianej, na czas realizacji robót na odcinku objętym robotami zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w kierunku ul. Asnyka).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przebiegającej przy targowisku „Dobrzec”

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z dniem 23 listopada br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przebiegającej przy targowisku „Dobrzec” na terenie osiedla Dobrzec.

Robotami objęty zostanie odcinek od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na czas realizacji robót na ww. odcinku objętym robotami zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Bez przycisków dla pieszych i rowerzystów. Zielone światło zapali się automatycznie

W celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęta została decyzja o wyłączeniu przycisków służących do wzbudzania zielonego światła na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów.

Piesi i rowerzyści nie muszą już dotykać przycisków. Przyciski zostaną wyłączone. Zielone światło będzie się zapalało automatycznie w każdym cyklu. Służby MZDiK rozpoczęły już wprowadzenie zmian w programach sterowników sygnalizacji świetlnych.

Powyższe rozwiązanie zostanie wprowadzone od godziny 10:00 w dniu dzisiejszym tj. 12.11 br – do odwołania.

14 listopada br. (sobota) umożliwiony zostanie wyjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Podmiejską

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z dniem 14 listopada br. (sobota) umożliwiony zostanie wyjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Podmiejską – jednakże wyłącznie w prawo w kierunku Ronda Westerplatte.

O zmianach w organizacji ruchu w kolejnych etapach robót związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Prace związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Joselewicza

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 12 listopada br. (czwartek) rozpoczną się w ul. Joselewicza prace związane z budową sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Z uwagi na lokalizację robót, połączenie ul. Joselewicza z ul. Fabryczną będzie całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Joselewicza będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Pułaskiego.

Według deklaracji wykonawcy robót, planowane przywrócenie przejezdności ul. Joselewicza nastąpi do 18 listopada br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

6 listopada br. (piątek) rozpoczną się roboty drogowe związane z rozbudową drogi osiedlowej na odcinku pomiędzy ul. Serbinowską a Cmentarzem Żydowskim

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 6 listopada br. (piątek) rozpoczną się roboty drogowe związane z rozbudową drogi osiedlowej na odcinku pomiędzy ul. Serbinowską a Cmentarzem Żydowskim.

Pierwsze etapy robót obejmą prace związane z przebudową chodników i miejsc postojowych. Prace będą prowadzone naprzemiennie – najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie drogi. Na czas robót wprowadzony będzie obustronny zakaz parkowania pojazdów. W tych etapach prac ruch kołowy i pieszy będzie utrzymany.

W ostatnim etapie prac obejmującym przebudowę jezdni i układanie nowej nawierzchni nastąpi całkowite wyłączenie drogi z ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty drogowe związane z przebudową ul. Śródmiejskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 4 listopada br. (środa) rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego.

Pierwsze etapy robót obejmą prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy chodników i miejsc postojowych. Prace będą prowadzone naprzemiennie – najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie ulicy. Przez cały czas robót ruch kołowy i pieszy będzie utrzymany. Istniejący kontrapas dla rowerzystów na odcinku Rogatka – Kościuszki zostanie wyłączony z ruchu cyklistów. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu pojazdów samochodowych na odcinku Rogatka – Kościuszki, stosownie do realizacji robót po danej stronie ulicy.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.