Aktualności

Roboty drogowe związane z przebudową ul. Zamkowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 27 sierpnia br. (czwartek) rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Zamkowej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z ul. Zamkową i nie będzie możliwości wjazdu z ul. Zamkowej w ul. Grodzką. Dojazd do ul. Grodzkiej będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania z ul. Chodyńskiego.                   

W związku z powyższym, na czas robót w ul. Grodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chodyńskiego do I Liceum Ogólnokształcącego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów. Całość robót w tym etapie prowadzona będzie przy utrzymaniu ruchu kołowego w ul. Zamkowej.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, w dniach od 28 sierpnia br. od godz. 22.00 do dnia 31 sierpnia br. do godz. 8.00 na Placu W. Bogusławskiego  obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów. 

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty gwarancyjne przy włazach studni kanalizacji deszczowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 24 sierpnia br. (poniedziałek) w godzinach porannych rozpoczną się roboty gwarancyjne przy włazach studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na skrajnym pasie ruchu ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Miłą a ul. Łęgową (jadać w kierunku Centrum).

Na czas robót konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego ww. odcinka pasa ruchu. Planowane zakończenie robót to 28 sierpnia (piątek).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.  Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niegodności w trakcie prowadzonych prac.

„Kalisz – kurs na rewitalizację” – Pierwszy etap prac.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 21 sierpnia br. (piątek) rozpoczną się prace związane z przebudową ulic w centrum miasta w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W I etapie robót prace prowadzone będą w ul. Piskorzewskiej na odcinku od ul. Główny Rynek do ul. Garbarskiej. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego (za wyjątkiem dojścia do przyległych posesji).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia drogowe

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w terminie od 19 sierpnia (środa) do 4 września (piątek) na ulicach Kalisza prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni bitumicznych grysem.

 Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Remont nawierzchni bitumicznej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 8 – 9 sierpnia (sobota, niedziela) prowadzone będą prace poprawkowe związane z remontem bitumicznej nawierzchni jezdni na moście nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu ul. Józefa Piłsudskiego oraz na moście nad rz. Prosną w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prace związane z przebudową ul. Żwirki i Wigury.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 5 sierpnia br. (środa) rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową ul. Żwirki i Wigury.

W I etapie robót prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania ul. Łódzkiej do skrzyżowania z ul. Braci Niemojowskich. Prace będą polegały na przebudowie jezdni, chodników           i zjazdów po prawej stronie ulicy.

Na czas robót zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od strony ul. Łódzkiej w kierunku ul. Braci Niemojowskich.

Planowany termin zakończenia przebudowy ulicy do 15 października br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zamknięcie połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie przypomina, iż z dniem jutrzejszym nastąpi zamknięcie połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską – w związku z budową ronda. Fizyczne  zamknięcie połączenia nastąpi w nocy z 28 na 29 lipca br. o godz. 2400.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

Kolejny etap budowy sieci wodociągowej w ul. Franciszkańskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że wraz z kolejnym etapem budowy sieci wodociągowej w ul. Franciszkańskiej od dnia 24 lipca (piątek) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Franciszkańska na odcinku od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Śródmiejską.

Przewidywany czas zakończenia tego etapu robót drogowych to 1 sierpnia br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 29 lipca br. (środa) rozpoczną się roboty budowlane związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace będą przebiegać etapowo. W pierwszym etapie robót nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską.

Całość robót w tym etapie prowadzona będzie przy utrzymaniu dwukierunkowego ruchu kołowego w ul. Podmiejskiej.

W ul. Podmiejskiej od strony ul. Dobrzeckiej zostanie wyłączona z ruchu zatoka autobusowa. Równolegle z prowadzonymi pracami na skrzyżowaniu, prowadzone będą prace związane z budową nowej zatoki autobusowej w ul. Podmiejskiej od strony Ronda Westerplatte – po przeciwnej stronie wjazdu do sklepu Biedronka.

Ze względu na zakres prowadzonych robót wyłączone zostaną całkowicie z ruchu pieszych chodniki i przejścia dla pieszych na wlocie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Podmiejską.

W związku z zamknięciem połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską, wyznaczone zostaną stosowne objazdy dla pojazdów samochodowych, w tym autobusów komunikacji miejskiej:

  • dojazd do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od strony Ronda Westerplatte wyznaczony zostanie przez al. Wojska Polskiego i drogę przebiegającą przy targowisku,
  • dojazd do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od strony ul. Ronda Dobrzec wyznaczony zostanie przez ul. Dobrzecką i ul. Aliny Szapocznikow,
  • dojazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do ul. Podmiejskiej wyznaczony zostanie przez drogę przebiegającą przy targowisku, al. Wojska Polskiego oraz Rondo Westerplatte,

W trakcie realizacji robót wyznaczony zostanie tymczasowy przystanek na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – po prawej stronie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą przebiegającą przy targowisku a drogą przebiegającą przy Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.