Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Prace związane z odtworzeniem jezdni na skrzyżowaniu ul. Sukienniczej/Kolegialnej/Mariańskiej/Łaziennej.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 3 – 4 listopada br. prowadzone będą prace związane z odtworzeniem jezdni na skrzyżowaniu ul. Sukienniczej/Kolegialnej/Mariańskiej/Łaziennej.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach – metodą dwa razy do połowy jezdni. W pierwszym etapie w dniu 3 listopada br.(wtorek) roboty prowadzone będą na wlocie ul. Łaziennej od strony ul. Mariańskiej. W tym czasie ul. Mariańska i Łazienna (odc. Mariańska-Sukiennicza) staną się drogami bez przejazdu tzw. ślepymi i wprowadzony zostanie na nich ruch dwukierunkowy.

Natomiast w dniu 4 listopada (środa) br. zamknięte zostanie wlot ul. Łaziennej od strony ul. Kadeckiej. Dojazd do ul. Łaziennej wyznaczony zostanie przez ul. Piekarską. W ul. Kadeckiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

W trakcie prowadzonych robót drogowych, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 29 października  br. (czwartek) rozpoczną się prace związane z przebudową nawierzchni ulicy  Pogodnej na odcinku od ul. Dalekiej do posesji przy ul. Pogodnej 61.

Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Prace związane z przebudową ul. Ogrodowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 27 października br. (wtorek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Ogrodowej.

Prace będą prowadzone etapowo. W I etapie robót prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Szewską do posesji przy ul. Ogrodowej 26. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Jednocześnie ul. Rycerska stanie się drogą bez przejazdu tzw. ślepą i wprowadzany zostanie ruch dwukierunkowy.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wszystkich Świętych – zmiany w organizacji ruchu

Uprzejmie proszę o przekazanie do środków masowego przekazu poniższej informacji, dotyczącej organizacji ruchu w zakresie dojazdu i parkowania pojazdów na terenach przyległych do cmentarzy na terenie miasta Kalisza, w związku z dniem Wszystkich Świętych.

I.   Cmentarz przy ul. Poznańskiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

 • w dniu 1 listopada w godz. od 6:00 do 18:00 w ul. Poznańskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony Al. Wojska Polskiego                        w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku Centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
 • od dnia 30 października do 2 listopada zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych do cmentarza. Dodatkowo, jeśli pozwolą na to warunki terenowe, wyznaczony zostanie parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda NSZZ Solidarność).

W dniach 31 października i 1 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie parkingów przy sklepach Carrefour i Decathlon oraz na terenie kampusu PWSZ.

II.  Cmentarz przy ul. Łódzkiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

W dniach od 30 października od godz. 8:00 do 1 listopada do godz. 20:00 włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni                ul. Łódzkiej na odcinku ul. Rajskowska – ul. Miła. Parkowanie pojazdów na zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie ukośnie w stosunku do osi jezdni.

Dostępny będzie także parking przy Nestle Winiary oraz miejsca parkingowe w ul. Łódzkiej po lewej stronie ulicy, na odcinku od ul. Rajskowskiej w kierunku ul. Kozienickiej.

III. Cmentarz przy ul. Częstochowskiej

Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będzie analogiczna jak w roku poprzednim.

W okresie od 30 października od godz. 6:00do 1 listopada do godz. 20:00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do restauracji Aljo wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.

W dniu 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej 149 (naprzeciw Straży Pożarnej).

21-31 października br. prowadzone będą roboty na skrzyżowaniu ul. Braci Niemojowskich/Żwirki i Wigury.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 21-31 października br. prowadzone będą roboty na skrzyżowaniu ul. Braci Niemojowskich/Żwirki i Wigury, a mianowicie:

 • od dnia 21 października br. (środa) do dnia 26 października br. (poniedziałek) włącznie zamknięte zostanie połączenie ul. Braci Niemojowskich z ul. Żwirki i Wigury od strony ul. Warszawskiej (skrzyżowanie będzie przejezdne od strony  ul. Miłej),
 • od dnia 27 października br. (wtorek) do dnia 31 października br. (sobota) włącznie  zamknięte zostanie połączenie ul. Braci Niemojowskich z ul. Żwirki i Wigury od strony ul. Miłej (skrzyżowanie będzie przejezdne od strony ul. Warszawskiej).

Powyższe zmiany w organizacji ruchu spowodowane są przebudową ul. Żwirki i Wigury. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym przywrócony został dwukierunkowy ruch kołowy na ul. Żwirki i Wigury.

Utrudnienia drogowe w dniu 17 października w ramach przebudowy ul. Żwirki i Wigury

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 17 października (sobota) w ramach przebudowy ul. Żwirki i Wigury prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Braci Niemojowskich.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 08:00 do 15:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ww. odcinka ul. Żwirki i Wigury dla ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W dniu 15 października br. rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Śródmiejskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 15 października br. (czwartek) rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Śródmiejskiej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W tym etapie robót prace prowadzone będą na odcinku od Mostu Kamiennego do skrzyżowania ulic Śródmiejska/św. Stanisława/Narutowicza (wraz z skrzyżowaniem). Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Prace obejmą również przebudowę chodników, które będą realizowane po kolei – najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od Mostu Kamiennego). Dojazd do dalszego odcinka ul. Śródmiejskiej oraz ul. św. Stanisława wyznaczony będzie przez ul. Przechodnią (na której zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu kołowego) oraz ul. Franciszkańską.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 • Most Kamienny zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego (ruch pieszy będzie utrzymany),
 • w ul. Kazimierzowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sukienniczą do skrzyżowania z ul. Śródmiejską zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do posesji przy ul. Kazimierzowskiej.
 • w ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Śródmiejską zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Jednocześnie obowiązywał będzie zakaz parkowania po lewej stronie ww. odcinka ul. Narutowicza (patrząc od ul. Śródmiejskiej),
 • w ul. Śródmiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania ul. Śródmiejska/św. Stanisława/Narutowicza zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,
 • na skrzyżowaniu ul. Sukienniczej z ul. Kazimierzowską/Most Trybunalski – sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w tryb awaryjny,

Dla pojazdów jadących od strony Rogatki i ul. Fabrycznej wyznaczony zostanie objazd przez ul. Kościuszki – ul. Chopina – ul. Wodną – ul. Parczewskiego – ul. Przechodnią (na której zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu kołowego) i ul. Franciszkańską,

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Zamkowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 13 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Zamkowej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

Etap ten obejmował będzie przebudowę chodnika po lewej stronie ul. Zamkowej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Chodyńskiego (patrząc od ul. Grodzkiej). Chodnik po prawej stronie zostanie udostępniony dla ruchu pieszych. Ww. odcinek ul. Zamkowej pozostanie w dalszym ciągu wyłączony z ruchu kołowego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z następnym etapem budowy sieci wodociągowej w ul. Łaziennej od dnia 12 października br. (poniedziałek) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Łazienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolegialną/Sukienniczą do skrzyżowania z ul. Kadecką.

W związku z powyższym na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym.

 • dojazd do odcinka ul. Łaziennej nieobjętego robotami drogowymi wyznaczony zostanie przez ul. Piekarską i ul. Kadecką,
 • w ul. Kadeckiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,

Z uwagi na lokalizacje wykopu w obrębie skrzyżowania z ul. Sukienniczą, ruch pojazdów odbywał się będzie przy ograniczonej szerokości jezdni z zachowaniem ruchu dwukierunkowego. W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Przewidywany termin zakończenia robót to 16 października br. (piątek).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Odwołanie robót drogowych

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu odwołuje zamknięcie z dniem 29 września br.(wtorek) skrzyżowania ul. Braci Niemojowskich z ul. Żwirki i Wigury.

O terminie zamknięcia skrzyżowania jw. przekazana zostanie informacja w terminie późniejszym ze stosownym wyprzedzeniem.