Ponad dwa miliony na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców

 

2 417 723 złotych – tyle wynosi dofinansowanie, które pozyskało miasto Kalisz na budowę ul. Pokrzywnickiej. Inwestycja będzie realizowana w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.

Wniosek o wsparcie finansowe zadania „Rozbudowa ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu”, przygotowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, znalazł się na 9. miejscu listy zadań.

Ulica Pokrzywnicka stanowi bezpośrednie i najdogodniejsze połączenie intensywnie rozbudowujących się terenów osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich przy granicy z Kaliszem ze zlokalizowanymi w tej części miasta terenami inwestycyjnymi, zakładami  produkcyjnymi m.in.:  Pratt & Whitney Kalisz, WSK, Elektrociepłownia  Kalisz – Piwonice, Zakładami Metalowo-Chemicznymi Metchem  w Kaliszu oraz największą w regionie giełdą rolno-spożywczą – Giełda Kaliska Sp. o.o.

Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i podniesie komfort komunikacji indywidualnej i zbiorowej.

W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki o szerokości 1,5 m. Zostanie wydzielona ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m. Powstaną przystanki autobusowe. Rozbudowane będzie także oświetlenie uliczne.

Dzięki rozbudowie ulicy Pokrzywnickiej zostanie zwiększony komfort dojazdu do terenów rekreacyjno-sportowych, usytuowanych wokół zbiornika wodnego Szałe oraz do największego w rejonie kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych w miejscowości Szałe.

Zakres planowanych prac obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szerokości 6,5 m i długości 1,305 km; wykonanie po lewej stronie jezdni, na odcinku o długości 250 m, chodnika  i ścieżki rowerowej, natomiast po prawej stronie –  chodnika na odcinku 208 m. Na pozostałym odcinku powstanie odsunięta od jezdni dwukierunkowa ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostaną  zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy bitumiczne i kanał deszczowy.   Rozbudowana będzie sieć oświetlenia ulicznego wraz z montażem dodatkowych elementów, tzw. doświetlaczy, przy przejściach dla pieszych. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Powstaną przystanki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów, cztery przejścia dla pieszych, w tym dwa z azylami, a trzy z doświetlaczami.

Ulica Pokrzywnicka zlokalizowana jest na nasypie wału przeciwpowodziowego, powstałego w latach 70. ubiegłego wieku. Rozbudowa ulicy znacznie poprawi jego stan techniczny, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych wałami, umożliwiając rozwój działalności rolno-produkcyjnej.