Prace drogowe w ul. Śródmiejskiej w dniach 13-14 kwietnia.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniach 13-14 kwietnia br. prowadzone będą badania podłoża gruntowego i konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku Rogatka – Most Kamienny, na potrzeby inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej 6237P (ul. Śródmiejska) w Kaliszu”. Roboty prowadzone będą etapowo         i w ich trakcie wystąpią niewielkie utrudnienia w ruchu kołowym polegające na miejscowym przewężeniu jezdni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.