Prace związane z remontem nawierzchni jezdni

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 4 – 5 lipca (sobota, niedziela) prowadzone będą prace związane z remontem bitumicznej nawierzchni jezdni na moście nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu ul. Józefa Piłsudskiego oraz na moście nad rz. Prosną w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.