Przebudowa Al. Wojska Polskiego na dwóch odcinkach

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu 12 sierpnia br. (poniedziałek) rozpoczną się zasadnicze prace związane z przebudową Al. Wojska Polskiego na dwóch odcinkach tj. Rondo Westerplatte – ul. Serbinowska oraz ul. Majkowska –ul. Stawiszyńska.

W pierwszym etapie robót przewidziano:

1.Na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Serbinowską przebudowę prawej jezdni (patrząc od Ronda Westerplatte).Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię Al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu Al. Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ul. Serbinowską wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Serbinowską dla jadących od strony Ronda Westerplatte.

2. Na odcinku pomiędzy ul. Majkowską a ul. Stawiszyńską przebudowę dwóch odcinków tj. lewej jezdni od ul. Majkowskiej do sklepu ALDI oraz prawej jezdni od sklepu ALDI do ul. Stawiszyńskiej.

Na wysokości sklepu ALDI ruchu kołowy będzie przekierowany przez pas dzielący na przeciwległą jezdnię Al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu Al. Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ul. Majkowską wprowadzone zostaną zakazy skrętu w lewo w ul. Majkowską (z obu wlotów Al. Wojska Polskiego).

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w Al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską. Wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego, Godebskiego i Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.