Przebudowa terenu pomiędzy Dworcem PKP – ul. Dworcową a Galerią Amber

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z dniem 6 maja br. rozpoczęte zostaną roboty budowlane związane z przebudową terenu pomiędzy Dworcem PKP – ul. Dworcową a Galerią Amber w ramach zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego.

W I etapie robót prowadzone będą prace na terenie stanowiącym obecnie parking wraz z drogą manewrową zawartym pomiędzy ul. Dworcową – terenem kolejowym a szczytem budynku Dworca PKP.

Planowane zakończenie całego zadania – do 30 września br.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie prowadzonych prac.