Przejazd kolejowy w ciągu ul. Sąsiedzkiej zamknięty do 9 listopada

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od 5 do 9 listopada do godz. 18.00, w związku z awarią, został zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ul. Sąsiedzkiej. Na ten czas wyznaczone zostały objazdy poprzez ulicę Zachodnią.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.