Przesunięcie terminu uruchomienia roweru miejskiego w Kaliszu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, zakazującego min. korzystania z rowerów miejskich do odwołania, informuje, że termin uruchomienia roweru miejskiego w Kaliszu przesunięty zostaje z dnia 20 kwietnia na dzień 27 kwietnia br.

W zależności od stanu zagrożenia i nałożonych prawem zakazów lub nakazów, ustalony powyżej termin uruchomienia roweru miejskiego w Kaliszu może ulec zmianie.