Punkty sprzedaży

 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA KALISKICH LINIE AUTOBUSOWYCH Sp. z o.o.,

ul. Podmiejska 2a (Dworzec Autobusowy)

Czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00 – 15:30

 • informacja, tel. 062 768 00 91, 062 768 00 92

 • przyjmowanie wniosków o wydanie karty elektronicznej (KE)

 • przyjmowanie reklamacji

 • wydawanie imiennych KE

 • sprzedaż KE na okaziciela

 • ładowanie gotówki na KE

 • ładowanie biletów okresowych

 • sprzedaż detaliczna biletów papierowych

 • sprzedaż hurtowa biletów papierowych

PUNKT SPRZEDAŻY „Ruch”, ul. Nowy Rynek 5

Czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 – 18:00

oraz w niedzielę w godzinach 9:00 – 13:00

 • ładowanie gotówki na KE

 • ładowanie biletów okresowych

 • sprzedaż detaliczna biletów papierowych

PUNKT SPRZEDAŻY „Ruch”, ul. Narutowicza 1-3

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 20:00

oraz w niedzielę w godzinach od 9:30 – 13:30

 • sprzedaż KE na okaziciela

 • ładowanie gotówki na KE

 • ładowanie biletów okresowych

PUNKT SPRZEDAŻY „Urząd Pocztowy Kalisz 1” ul. Zamkowa 18-20

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00

 • sprzedaż detaliczna biletów papierowych

 • ładowanie gotówki na KE

 • ładowanie biletów okresowych

PUNKT SPRZEDAŻY „Urząd Pocztowy Kalisz 6” ul. Serbinowska 25-27

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00

oraz w soboty w godzinach 8:00 – 14:00

 • sprzedaż detaliczna biletów papierowych

 • ładowanie gotówki na KE

 • ładowanie biletów okresowych

PUNKT SPRZEDAŻY „Urząd Pocztowy Kalisz 11” ul. H. Sawickiej 7A

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

oraz w soboty w godzinach 8:00 – 14:00

 • sprzedaż detaliczna biletów papierowych

 • ładowanie gotówki na KE

 • ładowanie biletów okresowych

PUNKT SPRZEDAŻY „Filia Urzędu Pocztowego Kalisz 1” ul. Kościuszki 1A (przy Urzędzie Miejskim)

Czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach  8:30 – 15:30

oraz w piątki w godzinach 9:00 – 16:00

 • sprzedaż detaliczna biletów papierowych

 • ładowanie gotówki na KE

 • ładowanie biletów okresowych