Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od ul. Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a

W dniu 26.06.br dokonano odbioru końcowego zadania ,,Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od ul. Konopnickiej do  budynku Ostrowska 64a”. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Roboty budowlane wykonano w terminie od 27.03.2018 do 24.05.2018r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni oraz uzupełniono istniejące odwodnienie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 230 350,12 zł.