Roboty drogowe w ul. Kordeckiego.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 11 sierpnia br. (niedziela) prowadzone będą prace związane z wykonaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ul. Kordeckiego na odcinku od budynku Polikliniki do posesji przy ul. Kordeckiego 49. W związku z powyższym ww. odcinek ul. Kordeckiego zostanie wyłączony z ruchu kołowego w godz. 7:00-16:00.

Dojazd  do posesji znajdujących się poza zamkniętym odcinkiem robót możliwy będzie od strony ul. Częstochowskiej i ul. Polnej.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 18 sierpnia br. (niedziela) prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Kordeckiego na całym przebudowywanym odcinku tj. od ul. Częstochowskiej posesji przy ul. Kordeckiego 49. Cały ww. odcinek ul. Kordeckiego zostanie wyłączony z ruchu kołowego w godz. 7:00-18:00.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.