Roboty drogowe związane z budową przyłącza sieci ciepłowniczej do posesji nr 2 – 4 w ul. Ułańskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 12 lipca br. (piątek) rozpoczną się roboty drogowe związane z budową przyłącza sieci ciepłowniczej do posesji nr 2 – 4 w ul. Ułańskiej.

W dniu 13 lipca br. w godz. 5.00 – 24.00 roboty będą prowadzone przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ul. Ułańskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Zacisze). Wyznaczone zostaną stosowne objazdy ulicami Nowy Świat i ul. Częstochowską. Przewidywany czas zakończenia robót drogowych to 19 lipca br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy