Roboty drogowe związane z przebudową ul. Zamkowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 27 sierpnia br. (czwartek) rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Zamkowej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z ul. Zamkową i nie będzie możliwości wjazdu z ul. Zamkowej w ul. Grodzką. Dojazd do ul. Grodzkiej będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania z ul. Chodyńskiego.                   

W związku z powyższym, na czas robót w ul. Grodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chodyńskiego do I Liceum Ogólnokształcącego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów. Całość robót w tym etapie prowadzona będzie przy utrzymaniu ruchu kołowego w ul. Zamkowej.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.