Roboty drogowe związane z remontem nawierzchni Ronda NSZZ Solidarność

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 6 kwietnia br. (sobota) do 21 kwietnia br. prowadzone będą roboty drogowe związane z remontem nawierzchni Ronda NSZZ Solidarność. Zakres remontu obejmuje naprawę nawierzchni z brukowej kostki granitowej zlokalizowanej na wewnętrznym pierścieniu ronda, które zostanie wyłączone z ruchu kołowego. W związku z powyższym wszystkie drogi na wlocie   w rondo zostaną przewężone do jednego (zewnętrznego) pasa ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.