Rodzaje biletów

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zgodnie uchwałami rady miasta posiada w swojej ofercie następujące rodzaje biletów:

 1. Normalny bilet papierowy
 2. Ulgowy bilet papierowy
 3. Normalny bilet (Karta elektroniczna)
 4. Ulgowy bilet (Karta elektroniczna)
 5. Bilet okresowy:
  • Tygodniowy Pon. – Pt. 1 linia
  • Tygodniowy 1 linia
  • Tygodniowy Pon. – Pt. Miasto
  • Tygodniowy Miasto
  • Miesięczny Pon. – Pt. 1 linia
  • Miesięczny 1 linia
  • Miesięczny Pon. – Pt. Miasto
  • Miesięczny Miasto
  • Kwartalny 1 linia
  • Kwartalny Miasto
 6. Bilet Specjalny:
  • Bilet rodzinny
  • Bilet weekendowy
  • Bilet jednodniowy
 7. Bilet zerowy
 8. System moBilet

Normalny i ulgowy bilet papierowy może być użyty tylko na jeden przejazd i jest ważny tylko w autobusie, w którym został skasowany. Biletu skasowanego nie wolno odstępować.

Pasażer ma możliwość zakupu biletu papierowego u kierowcy autobusu. Bilet z drukarki komputera pokładowego nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony

Normalny i ulgowy bilet (Karta elektroniczna) zarejestrowanie odbywa się poprzez przyłożenie karty do kasownika elektronicznego i jest potwierdzane komunikatem na wyświetlaczu kasownika.

Bilety okresowe: tygodniowe, miesięczne, kwartalne w wariantach:

 1. Od poniedziałku do piątku – uprawnia do przejazdów w dni robocze.
 2. Od poniedziałku do niedzieli – uprawnia do przejazdów we wszystkie dni.
 3. Na wszystkie linie w granicach miasta – uprawnia do nielimitowanej ilości przejazdów na trasach wszystkich linii w granicach miasta Kalisza, w tym również na linię „M” i „ME”.
 4. Na jedną linię – uprawnia do nielimitowanej ilości przejazdów na oznaczonym odcinku trasy danej linii.
 5. Na wszystkie linie w granicach miasta + linia podmiejska – uprawnia do nielimitowanej ilości przejazdów na wykupionym odcinku linii podmiejskiej oraz na wszystkich liniach w granicach miasta Kalisza.

Bilety specjalne:

bilet rodzinny – uprawnia on do jednorazowego przejazdu w granicach miasta dwie osoby dorosłe z dziećmi w wieku do 16 lat (maksymalnie troje dzieci) lub jedną osobę dorosłą z dziećmi w wieku do 16 lat (maksymalnie pięcioro dzieci).

bilet weekendowy – umożliwia okazicielowi wraz z osobą towarzyszącą dowolną ilość przejazdów wszystkimi liniami KLA w granicach miasta Kalisza podczas jednego wybranego weekendu (sobota + niedziela).

bilet jednodniowy – upoważnia do nielimitowanej ilości przejazdów w ciągu jednego dnia wszystkimi liniami w granicach miasta Kalisza.

Bilet zerowy: zarejestrowanie odbywa się poprzez przyłożenie karty elektronicznej do kasownika elektronicznego lub pobranie biletu zerowego u kierowcy z drukarki komputera pokładowego.

System moBilet: umożliwia dokonanie opłaty za przejazd za pomocą telefonu komórkowego. Bilet elektroniczny skasowany z wykorzystaniem telefonu komórkowego ważny jest na kursie, na którym został wykupiony, w zakresie zgodnym z opłaconą taryfą.

Ceny biletów na terenie miasta Kalisza:

 • Normalny bilet papierowy – 2,70 zł.
 • Ulgowy bilet papierowy – 1,35 zł.
 • Normalny bilet (Karta elektroniczna) – 2,50 zł.
 • Ulgowy bilet (Karta elektroniczna) – 1,25 zł.