Trzy kluczowe inwestycje drogowe zakończone.

Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym tygodniu zostały zakończone następujące inwestycje drogowe:

 – rozbudowa ulicy Pokrzywnickiej,

– przebudowa odcinka Alei Wojska Polskiego,

– budowa połączenia ul. Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką.

Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 4,5 mln zł z czego 2,4 mln zł zostało pozyskane z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W ramach inwestycji wykonano:

– rozbiórkę istniejących zjazdów, chodników, krawężników,

– nową jezdnię bitumiczną o szerokości 6,5m i długości 1,3km, wzmocnienie istniejącej nawierzchni,

– nowy chodnik, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej,

– zjazdy na posesje, kanał deszczowy,

– rozbudowę oświetlenia oraz doświetlenie przejść dla pieszych

– wzmocnienie wału.

Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku 1,3km.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 4,9 mln zł z czego 2,45 mln zł zostało pozyskane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

Istniejąca nawierzchnia jezdni została w całości rozebrana. Wykonano nową konstrukcję jezdni o podbudowie betonowej dostosowanej do nacisku 115kN/oś i przystosowaną do obciążenia ruchem ciężkim. Wymieniono elementy odwodnienia tzw. studzienki deszczowe.

Zakres prac:

– rozebrano podbudowę, nawierzchnie i krawężniki,

– pogłębiono koryto,

– wykonano warstwę stabilizacji gruntu,

– wykonano podbudowę z betonu,

– ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego,

– ułożono warstwę ścieralną SMA.

Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 7,7mln zł.

W ramach inwestycji wykonano:

– jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe,

– zjazdy indywidualne,

– kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi,

– oświetlenie LED oraz doświetlenie przejść dla pieszych,

– usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej,

– pętlę autobusową,

– dojazdy do posesji przy ul. Słonecznej.

Z poważaniem

Tomasz Ludwiczak

Dyrektor

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu