ul. Kazimierzowska

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 29 kwietnia (poniedziałek) trwający obecnie etap robót związanych z przebudową ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej zostanie rozszerzony o przebudowę miejsc postojowych po stronie Parku Miejskiego oraz chodnika zlokalizowanych na odcinku od ul. Kadeckiej do ul. Browarnej. Na czas trwania robót parkowanie pojazdów na tym odcinku ul. Kazimierzowskiej nie będzie możliwe (przejazd będzie utrzymany).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.