Utrudnienia drogowe – II Kaliski Nocny Półmaraton Szlakiem Bursztynowym

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym II Kaliskim Nocnym Półmaratonem Szlakiem Bursztynowym w dniu 20 lipca br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w w organizacji ruchu i parkowania pojazdów:

  1. W dniu 19 lipca br. od godz. 20:00 do 21 lipca do godz. 02:00 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na parkingach  przy ul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 22 -24 (parkingi należące do Hali Arena i Zespołu Szkół nr 9) oraz nr 26 i 28 (od strony Hali Arena i Szkoły) a także na parkingach przy Al. Ks. J. Popiełuszki wzdłuż ulicy prowadzącej do Armii Krajowej,
  2. Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:
  3. Hala Arena (start) –ul. Ks. J. Popiełuszki – ul. Armii Krajowej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Al. Wojska Polskiego – ul. Wrocławską do ul. Gościnnej  gdzie bieg zawraca – ul. Wrocławską do ul. Podmiejskiej – ul. Górnośląską do Szlaku Bursztynowego – Szlakiem Bursztynowym do ul. Łódzkiej gdzie bieg zawraca – Szlakiem Bursztynowym do ul. Górnośląskiej – ul. Górnośląską do ul. Podmiejskiej – ul. Wrocławską – Al. Wojska Polskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Armii Krajowej – ul. Ks. J. Popiełuszki – Hala Arena (meta).
  4. W al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania prowadzącego do obwodnicy Nowych Skalmierzyc ruch kołowy odbywał się będzie  pasami  zewnętrznymi – po 1 pasie ruchu dla danego kierunku. Bieg odbywał się będzie wewnętrznymi pasami ruchu.
  5. ul. Wrocławską na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Gościnnej i ul. Wrocławską do ul. Podmiejskiej, oraz Szlakiem Bursztynowym  – bieg odbywał się będzie  wewnętrznymi pasami ruchu. Natomiast zewnętrzne pasy ruchu przeznaczone będą dla ruchu pojazdów.
  6. Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się po zewnętrznych pasach ruchu  i poprzecznie – regulowany będzie przez Policję.