Utrudnienia drogowe związane z przebudową ul. Kazimierzowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 4 marca br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót związanych z przebudową ul. Kazimierzowskiej na odcinku. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej. Prace będą realizowane w dwóch etapach:

  1. Etap I

–  ulica Kazimierzowska zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego                        na odcinku od ul. Sukienniczej do ul. Browarnej (łącznie ze skrzyżowaniem),

–      w ul. Browarnej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,

–   w ul. Kadeckiej zostanie odwrócony kierunek ruchu tj. od ul. Piekarskiej do          ul. Łaziennej,

–     w ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Browarnej zmieniony zostanie sposób parkowania ze skośnego na prostopadły do osi jezdni (po stronie Parku Miejskiego),

  •  Etap II

  –  ulica Kazimierzowska zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od          ul. Browarnej do ul. Piekarskiej/Kadeckiej (łącznie z tym skrzyżowaniem),

  –   na ul. Kadeckiej przywrócony zostanie pierwotny kierunek ruchu, ale w związku      z zamknięciem skrzyżowania z ul. Piekarską będzie ulicą bez przejazdu              (tzw. ślepą),

  –     w ul. Piekarskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,

–  przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Browarnej oraz                  ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Browarnej do ul. ul. Sukienniczej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy