Utrudnienia na ul. Serbinowskiej od dnia 4 marca

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 4 marca br. będą prowadzone prace związane z przebudową parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5a, 7 i Przedszkola nr 18. W związku z tym nastąpi wyłączenie z ruchu pieszych chodnika oraz ograniczenie parkowania pojazdów w obrębie prowadzonych robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.