Utrudnienia ruchu w dniach 23 i 24 lipca na ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 23 i 24 lipca (poniedziałek i wtorek) na ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach, przy zamknięciu danego odcinka ul. Asnyka dla ruchu kołowego:

  • pierwszy etap robót obejmie odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej (wraz ze skrzyżowaniem ul. Konopnickiej/Asnyka). Na czas tego etapu wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy w ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Konopnickiej,
  • drugi etap robót obejmie odcinek od ul. Polnej do ul. Konopnickiej (możliwy będzie wjazd z ul. Konopnickiej w ul. Asnyka). Na czas robót wyznaczony zostanie objazd do ul. Asnyka od strony ul. Polnej.

 

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.