Utrudnienia w ruchu – kolejny etap budowy sieci ciepłowniczej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp.z o.o., od dnia 7 grudnia br. (piątek) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Babina na odcinku od posesji ul. Babina 7 do skrzyżowania z ul. Nowy Rynek.

Na czas trwania robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. W ul. Babinej na odcinku od pl. Kilińskiego do miejsca robót wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,
  2. Miejsca postojowe w obrębie prowadzonych robót zostaną wyłączone z możliwości parkowania, aby umożliwić zawrócenie pojazdu,
  3. Przystanek autobusowy Babina 01 (przy posesji ul. Babina 1A) będzie nieczynny i zostanie przeniesiony na przystanek 3 Maja 02, znajdujący się przy Zespole Szkół Samochodowych przy ul. 3 Maja 18,
  4. Przystanek autobusowy Nowy Rynek Babina 06 (zlokalizowany przy ul. Nowy Rynek/Babina na wysokości targowiska) będzie nieczynny i zostanie przeniesiony na przystanek Nowy Rynek Chopina 02, znajdujący się przy ul. Nowy Rynek 6,
  5. Dla autobusów komunikacji miejskiej (jadących od strony pl. św. Józefa, ul. Warszawskiej oraz ul. Stawiszyńskiej) wyznaczony zostanie objazd przez pl. Kilińskiego, ul. 3 Maja do ul. Nowy Rynek (do przystanku Nowy Rynek Chopina 02),
  6. Dla pozostałych pojazdów jadących od strony pl. św. Józefa, wyznaczony zostanie objazd przez pl. Kilińskiego, ul. 3 Maja i ul. Nowy Rynek do ul. Babinej,
  7. Dla pozostałych pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. 3 Maja-Stawiszyńska-Warszawska wyznaczony zostanie objazd przez ul. Grodzką i ul. Kanonicką do ul. Babinej,
  8. Na czas robót wprowadzona zostanie zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja-Stawiszyńska-Warszawska. Zielone światło dla pojazdów na wlocie w skrzyżowanie od strony ul. Stawiszyńskiej zostanie opóźnione o 10 s, w celu umożliwienia przejazdu przez skrzyżowanie większej liczby pojazdów jadących od strony pl. Kilińskiego.

Według deklaracji wykonawcy robót, planowane przywrócenie przejezdności ul. Babinej nastąpi rankiem 9 grudnia (niedziela).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.