Utrudnienia w ruchu kołowym

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 6 lipca br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpocznie prace związane z wymianą  włazów na kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. 3-go Maja, Kościuszki, Legionów, Majkowskiej i Kopernika. Roboty prowadzone będą etapowo, a w ich trakcie wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym polegające na miejscowym przewężeniu jezdni. Przewidywany termin zakończenia robót to 8 lipca br.

Prosimy  o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.