Utrudnienia w ruchu – Wszystkich Świętych

Uprzejmie proszę o przekazanie do środków masowego przekazu poniższej  informacji, dotyczącej organizacji ruchu w zakresie dojazdu i parkowania pojazdów na terenie przyległych do cmentarzy na terenie miasta Kalisza, w związku z dniem Wszystkich Świętych.I

I. Cmentarz przy ul. Poznańskiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

  • w dniu 1 listopada w godz. od 6.00 do 18.00 w ul. Poznańskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony  al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku Centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
  • od dnia 30 października do 4 listopada zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych do cmentarza. Dodatkowo wyznaczony zostanie parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda Solidarności).
  • od dnia 30 października do 3 listopada zostanie udostępniony do parkowania betonowy plac mieszczący się po prawej stronie ul. Poznańskiej przy końcu Cmentarza Komunalnego,
  • od dnia 31 października do 3 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie Kampusu PWSZ.

       –     Na ulicy Północnej obowiązywał będzie bezwzględny zakaz zatrzymywania się. Pozostawione tam pojazdy zostaną usunięte na koszt właściciela. 

II. Cmentarz przy ul. Łódzkiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

W dniu 31 października od godz. 8.00 do 3 listopada do godz. 20.00 włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni ul. Łódzkiej na odcinku ul. Rajkowska        – ul. Miła. Parkowanie pojazdów na zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie ukośne w stosunku do osi jezdni.

Dostępny będzie także parking przy Nestle Winiary oraz miejsca parkingowe w ul. Łódzkiej po lewej stronie ulicy, na odcinku od ul. Rajskowskiej w kierunku ul. Kozienickiej. 

III. Cmentarz przy ul. Częstochowskiej

Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będzie analogiczna jak w roku poprzednim.

W okresie od 31 października od godz. 6.00 do 3 listopada do godz. 20.00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do restauracji „Aljo” wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.

W dniu 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej 149 (naprzeciw Straży Pożarnej).