W dniu 28 kwietniu br. rozpoczną się prace związane z remontem studni kanalizacyjnych w ul. Łódzkiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 28 kwietniu br. rozpoczną się prace związane z remontem studni kanalizacyjnych w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Kujawskiej do granicy miasta Kalisza.

Z uwagi na lokalizacje studni, na czas prowadzenia robót ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo i regulowany będzie sygnalizacją świetlną. Przewidywany termin zakończenia robót to 30 czerwca br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.