W ramach Dni Miasta Kalisza wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do niektórych ulic śródmieścia Kalisza

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z koncertami plenerowymi na pl. Wojciecha Bogusławskiego w dniach 22-23 czerwca br. organizowanymi przez OSRiR w Kaliszu w ramach Dni Miasta Kalisza, wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do niektórych ulic śródmieścia Kalisza, a mianowicie:

– na pl. W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 20 czerwca br. (środa) od godz. 20:00 do 24 czerwca (niedziela) do godz.15:00,
– w dniach 22 i 23 czerwca br. (piątek i sobota) w al. Wolności (od budynku Sądu Rejonowego do ul. Bankowej) oraz na ul. Częstochowskiej (od ul. Teatralnej do ul. Wał Staromiejski) obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów od godz. 13:00 do godz. 24:00,
– w dniu 22 czerwca br. (piątek) od godz. 14:00 do godz. ok. 24:00 oraz 23 czerwca br. (sobota) od godz. 13:30 do godz. ok. 24:00 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego pl. W. Bogusławskiego, ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Bankowej do ul. Wał Staromiejski oraz jezdni pomocniczej al. Wolności na odcinku od pl. Wojciecha Bogusławskiego do ul. Jasnej. W związku z powyższym wyjazd z przedmiotowej jezdni pomocniczej możliwy będzie wyłącznie w stronę Mostu Trybunalskiego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku udziału w powyższych imprezach dużej liczby uczestników, może zostać podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego następujących ulic:
– al. Wolności od Mostu Trybunalskiego do ul. Bankowej,
– ul. Bankowej od al. Wolności do ul. Teatralnej.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.