Ważne spotkania z mieszkańcami osiedli Zagorzynek i Ogrody

Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu spotkali się z mieszkańcami osiedli Zagorzynek i Ogrody, by porozmawiać m.in. o budowach i remontach dróg, a tym samym o poprawie bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Zagorzynka poruszyli kwestie budowy nowej ulicy i remontów chodników. Przedstawili swoją wizję ul. Głogowskiej, z wykonaniem chodnika, ścieżki rowerowej czy miejsc parkingowych. – Pomysły te będą uwzględniane w trakcie projektowania ulicy. Rozmawialiśmy również na temat zamontowania progów zwalniających, które uspokoiłyby ruch w tej części osiedla – mówi Tomasz Ludwiczak, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Podczas spotkania z Radą Osiedla Ogrody zostały poruszone sprawy związane z rozbudową ul. Ogrodowej, wykonaniem miejsc parkingowych oraz drogi wyjazdowej z os. Ogrody. Mając na uwadze stanowisko zespołu ds. organizacji ruchu, dyrektor MZDiK zasugerował, żeby wykonanie dodatkowej drogi wyjazdowej z osiedla rozpatrzyć ponownie po analizie warunków ruchu, po planowanej przebudowie ul. Ogrodowej. Takie stanowisko zostało zaakceptowane przez Radę Osiedla.

Omówiono również kwestię wykonania parkingu na terenie położonym pomiędzy ul. Poznańską a blokiem przy ul. Poznańskiej 31. MZDiK przygotuje koncepcję zagospodarowania terenu pod parking i przedstawi Radzie Osiedla do konsultacji.