Wykonanie podbudowy jezdni w ul. Kordeckiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 1 czerwca (sobota) w godz. 06.00 – 15.00  oraz 3 czerwca br. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 22.00 prowadzone będą prace związane z wykonaniem podbudowy jezdni w ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Częstochowskiej do budynku Polikliniki.

Z związku z powyższym nastąpi całkowite zamkniecie ww. odcinka ul. Kordeckiego w podanych terminach. 

Dojazd  do posesji znajdujących się poza zamkniętym odcinkiem robót możliwy będzie od strony ul. Polnej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.