Wymianą włazów na kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Mikołaja Kopernika, Ułańskiej i Bankowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 23 kwietnia br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpocznie prace związane z wymianą włazów na kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Mikołaja Kopernika, Ułańskiej i Bankowej. Roboty prowadzone będą etapowo, a w ich trakcie wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym polegające na miejscowym przewężeniu jezdni. Przewidywany termin zakończenia robót to 29 kwietnia br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.