Zamknięcie ul. Kordeckiego na odcinku: od nowego budynku KMP do posesji przy ul. Kordeckiego 49

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że
w dniu 25 czerwca br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap przebudowy
ul. Kordeckiego na odcinku od wjazdu do nowego budynku Komendy Miejskiej Policji do posesji przy ul. Kordeckiego 49.
Z związku z powyższym nastąpi całkowite zamkniecie ww. odcinka ul. Kordeckiego.

Dojazd  do posesji znajdujących się poza zamkniętym odcinkiem robót możliwy będzie od strony ul. Częstochowskiej i ul. Polnej. Przewidywany czas zakończenia tego etapu robót to  13 lipca br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.                
Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.